Loading...

Băng chạy điện đa năng 602890

12,900,000 VND

 

Chạy bộ 1 chức năng mitu

2,400,000 VND

 

Chạy bộ 7 chức năng mitu

4,500,000 VND

 

Chạy bộ trên không có đồng hồ mitu

1,500,000 VND

Chạy bộ trên không mitu

1,300,000 VND

 

chạy bộ điện KL1303

11,500,000 VND

 

Chạy bộ điện KL1305

14,500,000 VND

 

Chạy bộ điện Vifa 601402

9,000,000 VND

Chạy bộ điện Vifa 601402D

10,000,000 VND

 

Ghế cong tập bụng 5 chức năng

600,000 VND  

520,000 VND

 

Ghế cong tập bụng Mitu

500,000 VND

 

Ghế tập bụng cong MITU muse đen

600,000 VND  

499,000 VND

Ghế thẳng mitu

750,000 VND

 

Máy chạy bộ bằng điện TR 6000

28,500,000 VND

 

Máy Chạy Bộ Buheung MK-216

22,900,000 VND

 

Máy chạy bộ Buheung MK-217

15,900,000 VND

Máy Chạy Bộ MOFIT MHT 640

9,320,000 VND

 

Máy chạy bộ điện BUHEUNG MK-211

25,900,000 VND

 

Máy chạy bộ điện KL 813

9,200,000 VND

 

Máy chạy bộ điện KL 815

10,700,000 VND